TINH NGHỆ CAO CẤP BLIFE DÀNH TẶNG 1 PHẦN DOANH THU CHO QUỸ "CƠM CÓ THỊT" - TRẺ EM VÙNG CAO.

Khi nhiều người đang nghĩ hôm nay ăn món gì ngon, ăn ở hiệu nào, thì có hàng ngàn trẻ em vùng cao đang chỉ mong có một bữa no.

Khi nhiều người đang lựa chọn hàng hiệu này với hàng hiệu khác, có hàng ngàn trẻ em vùng cao sẽ phải chịu rét với mùa đông sắp tới.Chẳng có gì là sai khi chúng ta lao động và hưởng thụ, nhưng sẽ tốt hơn rất rất nhiều nếu như chúng ta biết sẻ chia với người khác.

Mặc dù kinh doanh chưa hề có lợi nhuận, nhưng Tinh nghệ cao cấp Blife vẫn liên tục góp một phần nhỏ bé để chia sẻ và làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn.

Trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã dành tặng tiền, hiện vật cho các quỹ bệnh nhi ung thư, quỹ "Ước mơ của Thúy" và gần đây nhất là "Quỹ cơm có thịt".

Mỗi sản phẩm tinh nghệ cao cấp Blife bạn đang dùng, cũng đang góp phần cùng chúng tôi thực hiện cuộc hành trình xây nguồn hạnh phúc Blife - đơn giản chỉ là BEAUTIFUL LIFE.